Ophavsret og vilkår for brug af portalen

Om magasinet designbase, designbase.dk samt ophavsret og vilkår for brug af portalen

Alt indhold på portalen designbase.dk er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af mediehuset Horisont Gruppen a/s, CVR: 8775 1619. Læs også om oplag, målgruppe og frekvens her på siden..

Om designbase
Designbase består af websitet www.designbase.dk, et ugentligt nyhedsbrev og et trykt magasin, der udkommer 8 gange årligt. Designbase berører emner som trends, ledelse, produktorientering samt tendenser og udvikling i detailhandlen. Formålet er at give dig inspiration og konkrete værktøjer til at kunne optimere din forretning og tage de rigtige beslutninger, som gør din virksomhed konkurrencedygtig. Den redaktionelle målsætning er gennem spændende og informative interviews, reportager, virksomhedscases, ekspertindlæg og produktnyheder at give læserne nye perspektiver, nyttig viden, faglig inspiration og redskaber til at drive forretning på professionel og fremadrettet vis.

Om Horisont Gruppen a/s

Horisont Gruppen a/s er et mediehus, som formidler fokuseret og kvalificerende viden til udvalgte nichemålgrupper.
Det gør vi gennem flere mediekanaler: Trykte magasiner, portaler, e-nyhedsbreve og eventbaserede arrangementer.
 

Læs mere om Horisont Gruppen a/s og vores medier på horisontgruppen.dk 

Udgiver
Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5, 2300 København S

Frekvens
Magasinet udkommer 8 gange årligt til en fast defineret målgruppe. Nyhedsbrevet udkommer en gang om ugen. 

Om ophavsret og vilkår for brug af portalen

Citater
Det er i orden at citere uden at spørge om lov, men der er nogle spilleregler. Der skal citeres i overenstemmelse med ’god skik’, som vil sige, at ophavspersonen og kilde angives. Populært sagt: citér kort og husk at fortælle, hvor du har det fra! Læs mere længere ned i teksten.

Links
Designbase.dk ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indholdet på portalen. Du må altså gerne linke til forsiden af portalen eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen portal/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse. Omtaler du en artikel på portalen på din portal/ hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel. Det er ikke tilladt at etablere links til portalen på en sådan måde, at portalen fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så portalen kommer til at se ud, som om den er del af en anden portal/hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med mediehuset Horisont Gruppen a/s.
Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Systematiske links
Det er ikke tilladt uden skriftligt samtykke, systematisk at kopiere eller henvise til websitet med det sigte at sælge indholdet til tredjepart.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Kopiering m.v.
Artikler, fotografier, grafik og andet indhold på portalen tilhører Horisont Gruppen a/s og stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Horisont Gruppen a/s, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af portalen, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

Vilkår for brug af hjemmesiden 
Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger portalen. Ved at bruge portalen, administreret/ejet af Horisont Gruppen a/s, accepterer du betingelserne.

Vilkår og Betingelser
Særlige regler for brugerbaseret sites. Dette er henvendt til Business-partnere, Event-partnere samt brugere, som lægger kommentarer på portalen. Herunder kan du læse om hvilke regler, der gælder for indlæg, som du og andre brugere selv lægger på portalen, der udbydes af mediehuset Horisont Gruppen a/s. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Oprettelse
Det er muligt at købe sig til retten til at oprette indhold på den besøgte portal via aftalen om Business-partner eller Event-partner. Som partner accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

Brugergenereret indhold
Partnerne/brugerne er ansvarlige for alle nyheder, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte portal. Ved at levere indhold forpligter du dig til at holde udbyderen skadesløs.

Ingen censur eller redigering
Det er ikke muligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter på portalen. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via den besøgte portal, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

Overdragelse af rettigheder
Ved at uploade indhold til portalen indestår du for:

• at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,
• at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
• at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe

Vi gør opmærksom på, at det ifølge ophavsretsloven kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst eller lignende, hvis dette sker”  i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor blandt andet ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

Ophavsretlig beskyttelse
Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte portal, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på portalen må bruges i henhold til disse betingelser. Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af portaler/hjemmesider, som den besøgte portal linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.
Billederne og tekst tilhører enten Horisont Gruppen eller bruges med tilladelse. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

Ingen garanti for indholdet
Horisont Gruppen a/s garanterer ikke for, at indholdet på portalen er korrekt. Horisont Gruppen a/s påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte portal.

Eneret til logoer og varemærker
Alle varemærker og logoer, der vises på portalen tilhører eller administreres af Horisont Gruppen a/s Intet indhold på hjemmesiden kan fortolkes som nogen form for licens eller ret.

Tredjemands hjemmeside/portal
Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider/portaler linket til denne portal. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne portal eller andre hjemmesider/portaler sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Med venlig hilsen
Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5
2300 København S