Add this: 

Branchenyt

Ny direktør hos Klarborg

Martin Klarborg Bach tiltræder stillingen.

Klarborg ApS får sidst i oktober måned ny direktør og med den nye direktør kommer der også på en række områder nyt vand i spandene. Det er Martin Klarborg Bach, der tiltræder stillingen.

Martin har stor erfaring med IPR og holder en række patenter og varemærker til sit eget navn. Martin har også været med i forhandlinger tidligere med Klarborgs forhenværende licenstager RTC, og var under den endeligt afsluttede sag om rettighedskrænkelse, hjørnestenen i Klarborgs sag mod netop RTC.

”Det vil også være vores nye direktørs primære fokus, belært af den afsluttede sag, at håndhæve vores ophavsret konsekvent og aggressivt”, lyder det fra Klarborg ApS.

Vestre landsret stadfæstede således ved dom af 7. Juli 2017, Sø- og Handelsrettens dom af 14. September 2016 uden nogen form for indskrænkning af rettighedskrænkelsens omfang eller af forbuddet overhovedet. Det betyder, at forvirringens tid er forbi.

”Der er faldet dom. Vi kan med sikkerhed sige at 514.146 enheder er produceret uden licens, og på 2-årsdagen for opsigelsens ikrafttrædelse vil Klarborg indlede erstatningssagen med et krav mod RTC på et tocifret millionbeløb”, slutter Klarborg.